Om Norsk Bygdesagforening

Administrasjon:

Inger-Marie Svingeset
Dagleg leder / Webredaktør

Tlf: 918 86113
E-post: norbygd@online.no

Postadresse:
Tonningsgt. 42,
6783 Stryn

Ragnhild Lunde
Prosjektmedarbeidar

Tlf: 918 86 113
E-post: norbygd@online.no

Postadresse:
Tonningsgt. 42,
Stryn

Styret:

Arild Kulseng-Hansen
Leder

Tlf: 947 89 350
E-post: arild@saeteraasen.no

Postadresse:
Tennvassåsen,
9402 Harstad

Ivar Grøndahl
Nestleder

Tlf: 995 46 567
E-post: post@bygdesag.no

Postadresse:
Chausseen 737,
2340 Løten

Håvard Sunnset
Styremedlem

Tlf: 924 57 666
E-post: haavard@sunnset.no

Postadresse:
Sunnset,
7212 Korsvegen

Amund Jostad Lien
Styremedlem

Tlf:  907 89 315
E-post: lien.sag@snertingdal.no

Postadresse:
Øvre Lienveg 80,
2838 Snertingdal

Rune Skjørestad
Styremedlem

Tlf: 90 79 90 53
E-post: riska.sagbruk@lyse.net

Postadresse:
Postboks 39,
Hommersåk


Norsk Bygdesagforening ble stiftet i 1987 og er en bransjeforening for små- og mellomstore sagbruk og treforedlingsbedrifter. 
Pr. des. 2016 er 260 bedrifter medlemmer i vår organisasjon. 
Foreningen blir ledet av et styre på 5 personer. 


Daglig leder/redaktør er Inger-Marie Svingeset.

Ta kontakt vedrørende stoff og annonser til medlemsbladet vårt, Sagbladet.