Godt bygningsvern

05. juni 2015

Treverk med riktig kvalitet er sentralt for svært mange hus som restareres, fordi svært mang hus i Norge er bygd i tre.
Østfold bygdesagforening deltok på fagdag ved Follo Museum for en tid tilbake, der Arne Martin Aaserød var blant dem som stilte opp for å vise hva bygdesager tilbyr.
Se også foto på facebooksida til Kvålsgard sag, Seljord, som viser flotte eksempler på hvordan bygdesager følger de riktige trærne fra stubben til den ferdige veggen når bygninger skal settes i stand.

Arne Martin Aaserød driver Kolstad Sag & Høvleri i Sarpsborg, en av flere aktive bygdesager i Østfold.

Nytt Fra Foreningen

Rapport frå vår medlemundersøking Norsk Bygdesagforening har gjennomført ei undersøking blant sine medlemmer. Den omhandlar både interesse for tenester som foreininga tilbyr og aktivitet blant våre medlemmar fordelt på dei ulike fylka.

Vil du ha annonse på nettsida vår? Du kan no velge om du ønskjer bannerannonse nederst på sida med logo og direkte link til eiga heimeside eller du vil ha ei rubrikkannonse slik som Sæteråsen Sag no har kjøpt. Vi håpar på god respons på tilbodet frå medlemmar, utstyrsleverandørar og andre.

Ny avtale om kjøp av arbeidskle Gunstig avtale på kjøp av arbeidskle for medlemmar

Sagbladet

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening. (ISSN 1894-0757Sagbladet)
Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.
Vil du bli abonnent? Send en e-post til norbygd@online.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-