Mai, maling og tre

19. mai 2015

Forsommeren er viktig for å vedlikeholde hus. Godt treverk er ikke alltid nok, hvis malingen ikke passer, eller vann samler seg i kledning eller i veggen. Deler av huset er spesielt utsatt.
Nye vindskibord, vannbrett eller nye bord til kledning får du fra bygdesagene. Vindskier i hel lengde opp til 9 meter, er en spesialitet fra mange bygdesager.

Se artikkel om riktig maling, eller rapport om Levetid for tre utendørs

 

 

Hva påvirker holdbarhet for tre?

Rapporten Levetid for tre i utendørs konstruksjoner i Norge (nr 16/2014) fra Norsk Institutt for skog og landskap sammenstiller trelast fra norske og noen utenlandske treslag og deres levealder ved bruk til kledning, terrasser og til jordkontakt.

Rapporten er bygget på tilgjengelig litteratur, forsøk og setter bartrær og lauvtrærs levealder opp i tabeller. Den peker på en rekke aktuelle forhold som lokalt klima, svingninger i temperatur og luftfuktighet, betydningen av godt håndverk og overflatebehandling.
Levealderen for norske lauvtrær er stort sett logisk. Fra erfaringer blant annet innen Norsk Bygdesagforening er levealder for osp, brukt i kledning, likevel satt for lavt. Den er satt til mer enn 15 år, det samme som en rekke andre lauvtreslag.

Mange bygninger kan oppvise mye lenger levetid med kledning av osp som er ubehandlet, og har god lufting i konstruksjonen.
Rapporten oppgir levetid for kledning av eik til 60 år. Mange vil trolig likestille eik og osp til dette bruksområdet. Men som rapporten også påpker, ser en i mange tilfeller at treverk skiftes ut på grunn av utseende, og ikke tekniske egenskaper. Osp er et vanlig treslag i mye av Norge, noe som gir relativt mange eksempler fra eldre bygningsmasse. Det er også et treslag nokså mange bygdesager foredler, eller kan skaffe.

Gammel kledning på uthus i setergrend. Anslått alder minumum 40 år. Åpen og luftig plassering og ingen overflatebehandling har gitt en sølvgrå overflate. Prøve på vannbrett til kopiering for gammel bygård i Trondheim.

Som navnet tiliser er slike bygningsdetaljer utsatt for regn og fuktighet. Nye vannbrett vil ble høvlet med kjerneved av furu i en bredde på 20 cm. Eik utmerker seg med fine overflater, både innvendig og utvendig. Kjerneved av eik har best holdbarhet av norske lauvtreslag og kan i praksis brukes også med jordkontakt i mange år.

Nytt Fra Foreningen

Invitasjon til kurs i sliping av verktøy og høvling Norsk Bygdesagforening arrangerer den 16. november kurs i sliping av verktøy og høvling. Eit spennande kurs der LSAB og foreininga samarbeider om kurset. Vi håpar på deltakarar frå heile landet og organiserer transport frå Gardermoen for dei som treng det. Husk påmeldingsfristen den 10. november.

Kurs i tørking av trelast Norsk Bygdesagforening skal den 1. og 2. november 2018 arrangere kurs i tørking av trelast. Kurset blir arrangert på Løten. Teoridelen blir på Myklegard Veikro og praksisdelen på Løten Bygdesag AS. Klikk på overskrift og du finn invitasjon

Rapport frå vår medlemundersøking Norsk Bygdesagforening har gjennomført ei undersøking blant sine medlemmer. Den omhandlar både interesse for tenester som foreininga tilbyr og aktivitet blant våre medlemmar fordelt på dei ulike fylka.

Vil du ha annonse på nettsida vår? Du kan no velge om du ønskjer bannerannonse nederst på sida med logo og direkte link til eiga heimeside eller du vil ha ei rubrikkannonse slik som Sæteråsen Sag no har kjøpt. Vi håpar på god respons på tilbodet frå medlemmar, utstyrsleverandørar og andre.

Ny avtale om kjøp av arbeidskle Gunstig avtale på kjøp av arbeidskle for medlemmar

Sagbladet

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening. (ISSN 1894-0757Sagbladet)
Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.
Vil du bli abonnent? Send en e-post til norbygd@online.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-