Mer tre gir helse

24. juni 2015

Tre i vegger, tak og golv gir klart bedre effekter for pasienter enn overflater av kunstige materialer

 

Dette var noe av temaene under konferansen Fremtiden bygges i tre i Bergen. Se programmet på Høgskolen i Hordalands hjemmeside. Mer fra konferansen blir å lese i Sagbladet nr 3 i slutten av august. Fornøyde med massivtre En gjennomgang av ulike byggeprosjekter gir gode tilbakemeldinger for trebaserte bygninger kontra andre materialer som betong. God økonomi og framdrift i byggeprosessen er viktige fordeler når det bygges sykehjem og skoler. Trematerialer scorer i tillegg godt på inneklima. Noen krav til brannmotstand kan innfris med massivtre, for eksempel i sittegrupper.

Nytt Fra Foreningen

Seminaret "Vi som satser på tre!" blir arrangert i Trondheim 21. mars Alle små- og mellomstore bedrifter innanfor skog- og trebransjen blir invitert. Vi ønskjer oss deltakarar frå skogsentreprenørar til møbelprodusentar. Vi fokuserer på bedriftene sine behov og muligheter for utvikling! Dette er ein lærerik og spennande dag på bedriftene sine premissar!

Seminaret "Vi som satser på tre" for Nordland og Troms Vi inviterer heile verdikjeda frå skog til ferdig produkt til dette spennande bedriftsutviklings-seminaret. Stad: Tjeldsundbrua Dato: 19. mars Tid: kl. 09.30 Del gjerne med alle potensielle deltakarar:-)

Rapport frå vår medlemundersøking Norsk Bygdesagforening har gjennomført ei undersøking blant sine medlemmer. Den omhandlar både interesse for tenester som foreininga tilbyr og aktivitet blant våre medlemmar fordelt på dei ulike fylka.

Vil du ha annonse på nettsida vår? Du kan no velge om du ønskjer bannerannonse nederst på sida med logo og direkte link til eiga heimeside eller du vil ha ei rubrikkannonse slik som Sæteråsen Sag no har kjøpt. Vi håpar på god respons på tilbodet frå medlemmar, utstyrsleverandørar og andre.

Ny avtale om kjøp av arbeidskle Gunstig avtale på kjøp av arbeidskle for medlemmar

Sagbladet

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening. (ISSN 1894-0757Sagbladet)
Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.
Vil du bli abonnent? Send en e-post til norbygd@online.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-