Riktig restaurering med tre

07. mai 2015

Å finne riktig treverk teller mye for resultatet, enten du skal restaurere gamle vinduer, bytte deler av lafta vegger eller kledning.

Videoen fra Riksantikvaren viser hvordan en erfaren håndverker arbeider på Heddal stavkirke.


Se andre eksempler på restaurering fra Røros, eller se utvalget av trelast fra bygdesagmedlemmene.

Erfarne fagfolk med kontaktnett.
Eierne av bygdesagene er stort sett godt kjent med lokal byggetradisjon, eldre teknikker for å framstille materialene, eller valg av riktig treslag.
Godt kontaktnett til skogbruksnæringen er et annet kjennetegn, som ofte avgjør gode sluttresultater på ditt prosjekt.

Bygg og Bevar er samarbeidspartner til Norsk Bygdesagforening.

Her er noen eksempler:

Sluseporter i Telemarkskanalen får ny plank skjært på ei lokal bygdesag.


En rekke gamle trebymiljøer i Norge trenger spesielle dimensjoner og kvaliteter av trelast.


Førindustrielle kulturminner har ofte mye spesielt treverk, både i dimensjoner og treslag.
Denne mølla er restaurert med god bistand fra lokale bygdesager.

Nytt Fra Foreningen

Seminaret "Vi som satser på tre!" blir arrangert i Trondheim 21. mars Alle små- og mellomstore bedrifter innanfor skog- og trebransjen blir invitert. Vi ønskjer oss deltakarar frå skogsentreprenørar til møbelprodusentar. Vi fokuserer på bedriftene sine behov og muligheter for utvikling! Dette er ein lærerik og spennande dag på bedriftene sine premissar!

Seminaret "Vi som satser på tre" for Nordland og Troms Vi inviterer heile verdikjeda frå skog til ferdig produkt til dette spennande bedriftsutviklings-seminaret. Stad: Tjeldsundbrua Dato: 19. mars Tid: kl. 09.30 Del gjerne med alle potensielle deltakarar:-)

Rapport frå vår medlemundersøking Norsk Bygdesagforening har gjennomført ei undersøking blant sine medlemmer. Den omhandlar både interesse for tenester som foreininga tilbyr og aktivitet blant våre medlemmar fordelt på dei ulike fylka.

Vil du ha annonse på nettsida vår? Du kan no velge om du ønskjer bannerannonse nederst på sida med logo og direkte link til eiga heimeside eller du vil ha ei rubrikkannonse slik som Sæteråsen Sag no har kjøpt. Vi håpar på god respons på tilbodet frå medlemmar, utstyrsleverandørar og andre.

Ny avtale om kjøp av arbeidskle Gunstig avtale på kjøp av arbeidskle for medlemmar

Sagbladet

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening. (ISSN 1894-0757Sagbladet)
Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.
Vil du bli abonnent? Send en e-post til norbygd@online.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-