Riktig restaurering med tre

07. mai 2015

Å finne riktig treverk teller mye for resultatet, enten du skal restaurere gamle vinduer, bytte deler av lafta vegger eller kledning.

Videoen fra Riksantikvaren viser hvordan en erfaren håndverker arbeider på Heddal stavkirke.


Se andre eksempler på restaurering fra Røros, eller se utvalget av trelast fra bygdesagmedlemmene.

Erfarne fagfolk med kontaktnett.
Eierne av bygdesagene er stort sett godt kjent med lokal byggetradisjon, eldre teknikker for å framstille materialene, eller valg av riktig treslag.
Godt kontaktnett til skogbruksnæringen er et annet kjennetegn, som ofte avgjør gode sluttresultater på ditt prosjekt.

Bygg og Bevar er samarbeidspartner til Norsk Bygdesagforening.

Her er noen eksempler:

Sluseporter i Telemarkskanalen får ny plank skjært på ei lokal bygdesag.


En rekke gamle trebymiljøer i Norge trenger spesielle dimensjoner og kvaliteter av trelast.


Førindustrielle kulturminner har ofte mye spesielt treverk, både i dimensjoner og treslag.
Denne mølla er restaurert med god bistand fra lokale bygdesager.

Nytt Fra Foreningen

Velkomne til årsmøtehelg på Hamar 9.-11. februar Vi har no programmet klart for fagdag og årsmøte og gledar oss til å ta imot både medlemmar og andre interesserte på Hamar. Husk påmeldingsfristen 31. januar

Høvelkurs på Berkåk 11. og 12 januar 2018 Vi inviterer til høvelkurs på Berkåk den 11. og 12 jaunuar 2018. Sjå kursprogram under og meld deg på. Alle hjarteleg velkomne.

Nytt sagkurs på Løten den 4. og 5. desember Vi har gleda av å invitere til nytt sagkurs den 4. og 5 desember på Løten. Teoridel på Myklegard Veikro og praksisdel på Løten Bygdesag AS. Minner om påmeldingsfrist den 1. desember.

Rapport frå vår medlemundersøking Norsk Bygdesagforening har gjennomført ei undersøking blant sine medlemmer. Den omhandlar både interesse for tenester som foreininga tilbyr og aktivitet blant våre medlemmar fordelt på dei ulike fylka.

Nytt design på Sagbladet Norsk Bygdesagforening i samarbeid med Forglemmegei Reklame har endra lay-out på Sagbladet. Medlemsbladet trong ei oppgradering og eit meir moderne uttrykk. Håpar medlemmar, abonnentar og annonsørar likar den nye utgåva av bladet. Sjå bilde.

Vil du ha annonse på nettsida vår? Du kan no velge om du ønskjer bannerannonse nederst på sida med logo og direkte link til eiga heimeside eller du vil ha ei rubrikkannonse slik som Sæteråsen Sag no har kjøpt. Vi håpar på god respons på tilbodet frå medlemmar, utstyrsleverandørar og andre.

Ny avtale om kjøp av arbeidskle Gunstig avtale på kjøp av arbeidskle for medlemmar

Sagbladet

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening. (ISSN 1894-0757Sagbladet)
Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.
Vil du bli abonnent? Send en e-post til norbygd@online.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-