Riktig restaurering med tre

07. mai 2015

Å finne riktig treverk teller mye for resultatet, enten du skal restaurere gamle vinduer, bytte deler av lafta vegger eller kledning.

Videoen fra Riksantikvaren viser hvordan en erfaren håndverker arbeider på Heddal stavkirke.


Se andre eksempler på restaurering fra Røros, eller se utvalget av trelast fra bygdesagmedlemmene.

Erfarne fagfolk med kontaktnett.
Eierne av bygdesagene er stort sett godt kjent med lokal byggetradisjon, eldre teknikker for å framstille materialene, eller valg av riktig treslag.
Godt kontaktnett til skogbruksnæringen er et annet kjennetegn, som ofte avgjør gode sluttresultater på ditt prosjekt.

Bygg og Bevar er samarbeidspartner til Norsk Bygdesagforening.

Her er noen eksempler:

Sluseporter i Telemarkskanalen får ny plank skjært på ei lokal bygdesag.


En rekke gamle trebymiljøer i Norge trenger spesielle dimensjoner og kvaliteter av trelast.


Førindustrielle kulturminner har ofte mye spesielt treverk, både i dimensjoner og treslag.
Denne mølla er restaurert med god bistand fra lokale bygdesager.

Nytt Fra Foreningen

Husk å svare på viktig spørjeskjema! I samband med utarbeiding av strategisk plan treng vi medlemmane sine tilbakemeldingar. Kva ønskjer de av endringar i organisasjonen og kva fungerer så bra at vi bør behalde? Kva for nye tilbod bør vi tilby våre medlemmar i framtida? Vi er ein organisasjon som ønskjer å bidra til best mogleg tilbod til flest mogleg av medlemmane. Husk å svare innan 5. juli. Alle medlemmane skal ha fått skjemaet via e-post eller i post. Sendt frå kontoret 18. juni.

Kurs i tørking av trelast Norsk Bygdesagforening skal den 1. og 2. november 2018 arrangere kurs i tørking av trelast. Kurset blir arrangert på Løten. Teoridelen blir på Myklegard Veikro og praksisdelen på Løten Bygdesag AS. Sett av datoane. Meir informasjon kjem seinare.

Invitasjon til kurs i sagbruk og materialkvalitet Målselv Kommune og Norsk Bygdesagforening i samarbeid arrangerer spennende kurs i Målselv den 24. og 25. aril. Invitasjon sendt til sagbrukere i Troms. Sjå invitasjonen under og meld deg på innan fristen. Ta kontakt om du har spørsmål.

Spennande studietur til Slovenia Norsk Bygdesagforening i samarbeid med Mebor Norge AS arrangerer 12.-15 . april studietur til Slovenia. Det er reservert 20 plassar totalt og 14 av desse er allereide bestilt etter annonsering i Sagbladet og e-post til medlemmar. Vi har difor nokon plassar ledig enno om nokon er interessert. Husk påmeldingsfrist den 4. april.

Rapport frå vår medlemundersøking Norsk Bygdesagforening har gjennomført ei undersøking blant sine medlemmer. Den omhandlar både interesse for tenester som foreininga tilbyr og aktivitet blant våre medlemmar fordelt på dei ulike fylka.

Vil du ha annonse på nettsida vår? Du kan no velge om du ønskjer bannerannonse nederst på sida med logo og direkte link til eiga heimeside eller du vil ha ei rubrikkannonse slik som Sæteråsen Sag no har kjøpt. Vi håpar på god respons på tilbodet frå medlemmar, utstyrsleverandørar og andre.

Ny avtale om kjøp av arbeidskle Gunstig avtale på kjøp av arbeidskle for medlemmar

Sagbladet

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening. (ISSN 1894-0757Sagbladet)
Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.
Vil du bli abonnent? Send en e-post til norbygd@online.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-