Tar treet over grensa

28. mai 2015

Kontakt mellom faghåndverkere på norsk og svensk side er noe av målet for Interreg-prosjektet som starter mellom Jämtland og Trøndelag.

Å få til bedre lønnsomhet i småbedrifter som driver tradisjonshåndverk, bedre rekruttering til bransjen og bedre kunnskap hos de som bruker bedriftene ved restaurering er andre hensikter.
Prosjekt fra 2015 til 2018 Prosjektet blir ledet av Per Reidar Næss fra Trøndelag forskning og utvikling. Han var blant foredragsholderne på Norsk Bygdesagforenings årsmøte i Namsos i 2013.

Rammen for dette prosjektet er 14 millioner kroner. En rekke kurs vil bli holdt på ulike temaer.

Et annet mål kan være opprettelse av merking av trær med spesielle egenskaper for restaurering på rot i skogen.

  

Nytt Fra Foreningen

Kurs i tørking av trelast Norsk Bygdesagforening skal den 1. og 2. november 2018 arrangere kurs i tørking av trelast. Kurset blir arrangert på Løten. Teoridelen blir på Myklegard Veikro og praksisdelen på Løten Bygdesag AS. Sett av datoane. Meir informasjon kjem seinare.

Rapport frå vår medlemundersøking Norsk Bygdesagforening har gjennomført ei undersøking blant sine medlemmer. Den omhandlar både interesse for tenester som foreininga tilbyr og aktivitet blant våre medlemmar fordelt på dei ulike fylka.

Vil du ha annonse på nettsida vår? Du kan no velge om du ønskjer bannerannonse nederst på sida med logo og direkte link til eiga heimeside eller du vil ha ei rubrikkannonse slik som Sæteråsen Sag no har kjøpt. Vi håpar på god respons på tilbodet frå medlemmar, utstyrsleverandørar og andre.

Ny avtale om kjøp av arbeidskle Gunstig avtale på kjøp av arbeidskle for medlemmar

Sagbladet

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening. (ISSN 1894-0757Sagbladet)
Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.
Vil du bli abonnent? Send en e-post til norbygd@online.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-