Tre til gode hus

27. mars 2015

Medlemmene i Norsk Bygdesagforening tilbyr det meste av trelast for vedlikehold, ny bolig eller hytte.

Materialer i kjerneved av furu er en spesialitet.

Kraftige dimensjoner av bjelker og bord kan gi et helt nytt preg på stue, kjøkken eller annet interiør.  
Kopiering av gamle listeprofiler er også noe mange utfører.

Mer informasjon finner du under Produkter, eller prøv en forespørsel på det du skal ha tak i. 

Nytt Fra Foreningen

Rapport frå vår medlemundersøking Norsk Bygdesagforening har gjennomført ei undersøking blant sine medlemmer. Den omhandlar både interesse for tenester som foreininga tilbyr og aktivitet blant våre medlemmar fordelt på dei ulike fylka.

Vil du ha annonse på nettsida vår? Du kan no velge om du ønskjer bannerannonse nederst på sida med logo og direkte link til eiga heimeside eller du vil ha ei rubrikkannonse slik som Sæteråsen Sag no har kjøpt. Vi håpar på god respons på tilbodet frå medlemmar, utstyrsleverandørar og andre.

Ny avtale om kjøp av arbeidskle Gunstig avtale på kjøp av arbeidskle for medlemmar

Sagbladet

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening. (ISSN 1894-0757Sagbladet)
Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.
Vil du bli abonnent? Send en e-post til norbygd@online.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-